English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

توی قاب خیس این پنجره ها - راوی حکایت باقی
(۱۷ شهریور)، مصادف است با سالگرد واقعه‌ای که بعدها به «جمعه‌ی سیاه» شهرت یافت. روزی که در حافظه‌ی نسل ما از جمله با ترانه‌ی «جمعه» پیوندی همیشه دارد.

ترانه‌ی «جمعه»، به دو واقعه‌‌ی اثر گذار در تاریخ مبارزات مردمی ـ سیاسی معاصر ایران گره خورده است. یکی واقعه‌ی «سیاهکل» در جمعه‌ی سرد ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹، و دیگری داغ کشتار مردُم در جمعه‌ی ۱۷ شهریور ماه سال

[فرهنگ و هنر] توسط حکایتهای شهربانو | پيام | | Bookmark and Share ۲۲:۳۹ ۹۲/۶/۲۰

چهارشنبه سوری آیین بدرقه زمستان در ایران/الوند نوشت
ام این جشن از سه بخش جشن+چهارشنبه+سوری تشکیل شده است واژه ی جشن ریشه اوستایی دارد و از یسن گرفته شده است و چهارشنبه که خود از دو واژه ی چهار+ شنبه تشکیل شده است به پنجمین روز هفته گفته می شود و واژه ی سوری یا سور معانی گوناگون دارد سور به معنی جشن و سرخ و ...در زبان های ایرانی به کار گرفته می شود اما با شواهد موجود به نظر می رسد که در این ترکیب به معنی سرخ است نکته جالب توجه این است که هر سه واژه ی جشن، چهارشنبه و سوری در برخی از جشن های ایرانی کاربرد دارد که به آنها اشاره می شود :

[فرهنگ و هنر] توسط عمو اروند | پيام | | Bookmark and Share ۲۲:۱۲ ۹۱/۱۲/۲۸