English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

غلط های زیادی! حسن رجب نژاد
وقتى كه مادر ، سفره را روى ايوان پهن ميكرد ، پدر هميشه ى خدا خرده ريزه هاى نان كهنه را ميخورد و نان تازه را براى ما ميگذاشت . اگر پاكتى ميوه ميخريد هيچوقت سهمى براى خودش بر نميداشت . وقتيكه خربزه را قاچ ميكرد ، پوستش را خودش ميخورد و .....
براستى كه چه پدر مادر هايى هستند پدر مادر هاى ايرانى

[نکته] توسط طاهره | پيام | | Bookmark and Share ۱۱:۴۴ ۹۲/۲/۱۷

«گشادبازی»
گشادبازی کنایه به اسراف و تبذیر و تنبلی در بعضی امور است! هرکس در زندگانی جانب اعتدال و اقتصاد را رعایت نکند و مثلن برای ولخرجی‌ها و هوس‌بازی‌هایش حد متعادل قایل نشود و یا در انجام مسوولیت‌ها و امور زندگی تنبل و بی‌مسوولیت باشد این چنین کسی را مسرف و مبذر یا به زبان شیرین فارسی «گشادباز» گویند، زیرا در برنامه زندگی این گونه افراد به طور کلی مال اندیشی و مسوولیت مفهومی ندارد و از فرط غفلت و مستی، پای برسر هستی می‌کوبند. گشادبازی به ظاهر واژه‌ای مرکب است و ریشه تاریخی جالبی دارد که بی‌مناسبت نیست اجمالی از آن واقعه را شرح دهیم .

[نکته] توسط طاهره | پيام | | Bookmark and Share ۸:۴۶ ۹۲/۲/۱۶